pl en
Login

About the Platform
  • W związku ze stałym rozwojem, PKP Energetyka S.A. udostępniła dla obecnych oraz potencjalnych Dostawców Platformę Zakupową.
  • Licytacje elektroniczne, to najwygodniejsze oraz najskuteczniejsze, najbardziej efektywne narzędzie wspierające proces zakupów. Możliwe jest prowadzenie wyboru wykonawcy w wielu pozycjach, częściach zamówienia jednocześnie, z wykorzystaniem wielokryterialnych zasad oceny ofert. Klasyfikacja ofert następuje automatycznie.
  • Prowadzenie postępowań o zamówienie z wykorzystaniem tego narzędzia, czyni proces wyboru wykonawcy łatwym, wygodnym, szybkim i co najistotniejsze – transparentnym.


Logintrade platform uses cookies.For more information click here.


OK