Announcement is published: 2012-12-19 12:01

PKPE Holding Sp. z o.o.

ul. Hoża 63/67

00-681 Warszawa

Tax Identification Number: 527-272-92-78

www.pkpenergetyka.pl

Contact person:

Bartosz Wrzesień

Phone:

e-mail: b.wrzesien@pkpeholding.pl

Announcement No. 50890/1

Announcement title:


Announcement contents:

Na podstawie Ogłoszenia o licytacji elektronicznej nr EH21a-9001-43-3/61/BW/12, działając w imieniu Zamawiającego – PKP Energetyka S.A., informuję, że do realizacji zadania nr 8 (dla PKP Energetyka), wybrana została firma BIURPAP Sp.j., która w toku licytacji elektronicznej złożyła najkorzystniejszą ofertę – na kwotę 1.506.000,00 zł. Odnośnie Wykonawców wybranych do realizacji pozostałych zadań Zamawiający poinformuje w terminie późniejszym.

Dziękujemy za udział w postępowaniu, zapraszamy do współpracy w przyszłości.

Attachments:

Back